คำสั่งพื้นๆ สำหรับ vi editor

เมื่อจำเป็นจะต้องแก้ไขไฟล์ต่างๆ บน CentOS เอง เครื่องมือที่หนีไม่พ้นกันจริงๆ ก็คือ Text Editor และหนึ่งในตัวเลือกนั้นก็คือ vi (อ่านว่า “วี-ไอ”) ซึ่งตอนที่ใช้ครั้งแรกถึงกับสตันไป 5 วิ เอาแล้ว เว้ยเฮ้ย ทำไงต่อดีละเนี่ย ก็ต้องถามพี่ Gu สิครับ

วิธีการใช้งานอย่างลวกๆ

vi จะมีรูปแบบการใช้งาน (mode) อยู่สามแบบคือ

 

  • Command mode
  • Insert mode
  • Last line mode

Command mode
จะเป็นโหมดปกติตอนเริ่มต้น vi ในโหมดนี้จะทำการ เคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ ลบข้อความ สำเนาข้อความ และทำงานอื่นๆได้ การทำงาน ใน mode นี้จะเป็นการเคลื่อนย้ายเคอเซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ หากย้ายไป ตำแหน่งที่ไม่มีข้อมูล มันจะส่งเสียงเตือน ตัวอักษรที่ใช้ใน mode นี้ที่ สำคัญได้แก่

h เลื่อน cursor ไปทางซ้ายทีละตัวอักษร
j เลื่อน cursor ลง 1 บรรทัด
k เลื่อน cursor ขึ้น 1 บรรทัด
l (แอล) เลื่อน cursor ไปทางฃวาทีละตัวอักษร
w เลื่อน cursor ไปทางฃวาทีละคำ
b เลื่อน cursor ไปทางซ้ายทีละคำ
$ เลื่อน cursor ไปท้ายบรรทัด
0 (ศูนย์) เลื่อน cursor ไปต้นบรรทัด
nG ไปยังบรรทัดที่ n หากไม่ใส่ n จะไปบรรทัดสุดท้าย
Ctrl+f เลื่อนหน้าจอไปข้างหน้า (เลื่อนลง) ทีละหน้า
Ctrl+b เลื่อนหน้าจอถอยหลัง (เลื่อนขึ้น) ทีละหน้า
Ctrl+d เลื่อนหน้าจอไปข้างหน้า (เลื่อนลง) ทีละครึ่งหน้าจอ
Ctrl+u เลื่อนหน้าจอถอยหลัง (เลื่อนขึ้น) ทีละครึ่งหน้าจอ
Ctrl+L Refresh หน้าจอ
[[ ไปยังต้นไฟล์
]] ไปยังท้ายไฟล์
yy Copy ข้อความทั้งบรรทัด
yw Copy ข้อความทั้งคำ
yG Copy ถึงท้ายไฟล์
y$ Copy ถึงท้ายบรรทัด
p (เล็ก) Paste หลัง cursor
P (ใหญ่) Paste หน้า cursor
cw พิมพ์ทับทีละ word
c$ พิมพ์ทับจนถึงท้ายบรรทัด
cG พิมพ์ทับจนถึงท้ายไฟล์
r พิมพ์ทับทีละ 1 ตัว
R พิมพ์ทับจนกว่าจะกด Esc
u Undo การกระทำครั้งล่าสุด
x (เล็ก) ลบตรง cursor
X (ใหญ่) ลบหน้า cursor
dw ลบคำ
dd ลบทั้งบรรทัด
d$ ลบจากตำแหน่ง cursor จนท้ายบรรทัด
d0 (ดีศูนย์) ลบจากตำแหน่ง cursor จนต้นบรรทัด
dG ลบจากตำแหน่ง cursor จนท้ายไฟล์

 

Insert mode
ในโหมดนี้เป็นโหมดที่ทำให้การแก้ไขข้อความหรือพิมพ์ ข้อความลงไปได้ คุณสามารถเปลี่ยนจาก Command mode เข้ามาอยู่ ใน Insert mode ได้โดยการกดปุ่ม ” i ” หรือปุ่มอื่นๆ ที่ใช้ได้ (ดูด้าน ล่าง) และคุณก็จะสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ ได้ และเมื่อคุณต้องการจะกลับไป ยัง Command mode อีกที คุณก็สามารถทำได้โดยการ กดปุ่ม ” Esc ” ตัวอักษรที่ ใช้ใน mode นี้ที่สำคัญได้แก่

Key ความหมาย / ผลการใช้
a เพิ่มข้อมูลต่อจาก cursor
A เพิ่มข้อมูลต่อจากท้ายบรรทัด
i เพิ่มข้อมูลหน้า cursor
I (ไอใหญ่) เพิ่มข้อมูลที่ต้นบรรทัด
o (โอเล็ก) แทรกบรรทัดด้านล่าง cursor
O (โอใหญ่) แทรกบรรทัดด้านบน cursor

 

Last line mode
จะเป็นโหมดที่อนุญาตให้คุณสามารถ ใช้คำสั่งเพิ่มเติมของ vi ได้ โดย คุณจะต้องกดปุ่ม ” : ” (โค-ลอน) ซึ่ง vi จะแสดงเป็นพร้อมต์ รอรับคำสั่งอยู่ ด้านล่างสุด ของจอภาพ คุณสามารถทำการสั่งโดยการพิมพ์คำว่า ” wq ” แล้ว กด Enter เพื่อทำการบันทึกข้อความลงไฟล์ แล้วออกจาก โปรแกรม vi เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี คำสั่งอื่นๆ อีก

Key ความหมาย / ผลการใช้
:q ออกจากโปรแกรม
:w บันทึก
:wq บันทึกแล้วออกจากโปรแกรม
:w! filename บันทึกไฟล์ทับ filename
:e! filename open filename
:/string ค้นหาข้อความที่ต้องการ โดย string คือข้อความที่ต้องการ
:help ดูคำสั่งต่างๆ
:set nu แสดงหมายเลขบรรทัด
:set nonu ไม่แสดงหมายเลขบรรทัด
:set window=20 กำหนดขนาดหน้าต่างของ vi กรณีนี้กำหนดเป็น 20 บรรทัด
:set all ตรวจสอบค่าของ option หลังคำสั่ง set ทั้งหมดที่มีอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>