บันทึกการติดตั้ง Centos 6.2 บน VPS

เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ลง Centos 5.7 ไว้บน VPS ที่เช่า แต่ดันลืมบันทึกขั้นตอนและวิธีการลงโปรแกรมหลายๆ ตัว และเมื่อถึงคราวจำเป็นที่จะต้องลงใหม่ เลยไม่มีอะไรอ้างอิงเลย T_T ต้องค้นใหม่สถานเดียว

ครานี้ไหนๆ จะต้องลงใหม่จำต้องเลือกตัวใหม่ไปเลยไหนๆ ก็ต้องค้นหาวิธีการใช้อยู่แล้ว เลยเลือก Centos 6.2 (Final) 32bit มาลงซะเลย (ยังหาเหตุผลที่จะใช้ 64bit ไม่ได้อะ) มาเริ่มกันเลย!

หลังจากติดตั้ง Centos 6.2 เสร็จเรียบร้อย (ขอข้ามมาเลย มันเยอะ) ตามแผนคือต้องการจะลง LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) และโปรแกรมจัด server เล็กๆ สักตัว เอาล่ะลงมือกัน

โปรแกรมทั้งหมดที่ว่าไปจะทำผ่าน Software package manager ที่ชื่อ yum งั้นเริ่มติดตั้ง apache, mysql และ php ตามลำดับ

#yum install httpd
#yum install mysql-server mysql
#yum install php

จากนั้นก็ลง webmin ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการ server โดยวิธีการติดตั้งอ้างอิงตามนี้ Installing the RPM ผมเลือกวิธีการติดผ่าน yum ซึ่งจะดีกว่าในอนาคต

หลังจากลงทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็ต้องเปิดให้ service ต่างๆ มันทำงานด้วยคำสั่ง

#service httpd start
#serivce mysqld start

** ตำแหน่งเริ่มต้นของ httpd ที่จะเอาไฟล์ต่างๆ ไปวาง คือ /var/www/html

ต่อมาแก้ไข port ของ ssh ต่อโดยการแก้ไขที่ไฟล์ /etc/ssh/sshd_config แล้วเปลี่ยนเลข port ใหม่เป็น 2222 ซะ แล้ว restart service ด้วยคำสั่ง

#service sshd restart

เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ไปเพิ่ม firewall เพื่อ service ดังกล่าวสามารถเรียกใช้ได้จากภายนอก โดยเข้าไปแก้ไขที่ /etc/sysconfig/iptables แล้วเพิ่ม

-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 10000 -j ACCEPT
-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 2222 -j ACCEPT

จากนั้นก็ทำการ restart iptables ด้วยคำสั่ง

# /etc/init.d/iptables restart

เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย จึงขอจบช่วงแรกของการอัพเกรด VPS จาก Centos 5.7 เป็น Centos 6.2 เพียงแค่นี้ก่อนครับ ^^

ลงเพิ่มเติม 3/7/2012
Node.js package สำหรับ RHEL/CentOS/Scientfic Linux 5 & 6

#wget http://nodejs.tchol.org/repocfg/el/nodejs-stable-release.noarch.rpm
#yum localinstall –nogpgcheck nodejs-stable-release.noarch.rpm

ลงเพิ่มเติม 11/2/2013
# yum install memcached

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>