ทดสอบ 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

วัตถุประสงค์เพื่อใช้แสดงผลทดสอบและนำไปประยุกต์ใช้กับ FPDF ใน PrestaShop 1.4 ขึ้นไป
สคริปทดสอบ จัดทำโดย nokaek™