Tag Archives: Gmail

ตั้งค่าใช้งาน gmail (smtp) ใน PrestaShop 1.5

ใน PrestaShop มีช่องทางในการส่งอีเมล์อยู่ลองช่องทางคือ PHP Mail กับ SMTP โดยตัวเลือกปกติเราจะใช้กันที่ PHP Mail ทีนี้เราลองมาเปลี่ยนมาใช้ SMTP กันบ้าง ขอเลือกใช้ SMTP จาก gmail มาเป็นตัวอย่าง มาดูกันว่าต้องทำยังไงกันบ้างครับ

ตั้งค่าใช้งาน gmail (smtp) ใน PrestaShop 1.4

ใน PrestaShop มีช่องทางในการส่งอีเมล์อยู่ลองช่องทางคือ PHP Mail กับ SMTP โดยตัวเลือกปกติเราจะใช้กันที่ PHP Mail ทีนี้เราลองมาเปลี่ยนมาใช้ SMTP กันบ้าง ขอเลือกใช้ SMTP จาก gmail มาเป็นตัวอย่าง มาดูกันว่าต้องทำยังไงกันบ้างครับ